Thông tin liên hệ

Địa chỉ nhà hàng

QL1A, Thôn Đông Bắc, Xã Đại Lãnh, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

  • Điện thoại: 0986042987 - 0362402602
  • Fax: QL1A, Thôn Đông Bắc, Xã Đại Lãnh, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Nội dung liên hệ

Loading...

Xem bản đồ